Қазір – ынтымақтасу мен іскерлік кезеңі. Қазір адамдардың өмірін жақсартуға бағытталған шағын қадамдың өзі шалқыған даңғаза ұраншылдық пен үдере үндеушіліктен әлдеқайда маңызды.

Республикалық: 2924
Облыстық: 13536
Халықаралық: 4002
басты бетке

Оқушыларға

Қазақстан Республикасының Заңы
 
Білім туралы

(2018.04.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Осы Заңға өзгерістер енгізу туралы:

ҚР 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 501-V Заңын қараңыз (күшіне енетін мерзімін қараңыз);

ҚР 2018 жылғы 4 сәуірдегі № 171-VІ Заңын қараңыз (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

2-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасы

3-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері

2-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУ

4-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру саласындағы құзыреті

5-бап. Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыреті

5-1-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің өздеріне ведомстволық бағынысты әскери, арнаулы оқу орындарына қатысты құзыреті

6-бап. Білім беру саласындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті

7-бап. Білім беру жүйесін басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз ету

8-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік кепілдіктер

8-1-бап. Білім беру саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар

8-2-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік монополия

9-бап. Оқыту және тәрбиелеу тілі

9-1-бап. Білім беру ұйымдарын аккредиттеу

3-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

10-бап. Білім беру жүйесі ұғымы

11-бап. Білім беру жүйесінің міндеттері

12-бап. Білім беру деңгейлері

4-тарау. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

13-бап. Білім беру мазмұнының ұғымы

14-бап. Білім беру бағдарламалары

15-бап. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары

16-бап. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары

17-бап. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары

18-бап. Мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламалары

19-бап. Арнайы оқу бағдарламалары

20-бап. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары

21-бап. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары

22-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары

23-бап. Қосымша білім беретін білім беру бағдарламалары

24-бап. Алып тасталды

25-бап. Эксперименттік білім беру бағдарламалары

5-тарау. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

26-бап. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді білім беру ұйымдарына қабылдауға қойылатын жалпы талаптар

27-бап. Білім алу нысандары

28-бап. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру

29-бап. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

30-бап. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

31-бап. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

32-бап. Техникалық және кәсіптік білім беру

32-1-бап. Кәсіптік даярлық

33-бап. Орта білімнен кейінгі білім беру

34-бап. Алып тасталды

35-бап. Жоғары білім беру

36-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

37-бап. Қосымша білім беру

37-1-бап. Жеке педагогтік қызмет

38-бап. Білім алушылардың кәсіптік практикасы

39-бап. Білім туралы құжаттар

6-тарау. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ

40-бап. Білім беру ұйымдары

40-1-бап. Алып тасталды

41-бап. Білім беру ұйымының жарғысы

42-бап. Білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату

43-бап. Білім беру ұйымдарының құзыреті

43-1-бап. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметі және құзыреті

44-бап. Білім беру ұйымдарын басқару

45-бап. Еңбек қатынастары және білім беру ұйымы басшысының жауапкершілігі

45-1-бап. Кәсіптік білім беру саласындағы әлеуметтік әріптестік

46-бап. Білім беру жүйесіндегі бірлестіктер

47-бап. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі

48-бап. Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау

49-бап. Ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері

7-тарау. ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІ

50-бап. Педагог қызметкердің мәртебесі

51-бап. Педагог қызметкердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі

52-бап. Білім беру ұйымдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі

53-бап. Әлеуметтік кепілдіктер

8-тарау. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

54-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен нысандары

55-бап. Білім беру сапасын басқару

56-бап. Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары

57-бап. Білім беру саласындағы қызметті лицензиялау

57-1-бап. Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту саласындағы қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

58-бап. Алып тасталды

59-бап. Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау

60-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері

9-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

61-бап. Қаржыландыру жүйесі, принциптері мен көздері

62-бап. Білім беру ұйымдарын мемлекеттік қаржыландыру

63-бап. Білім беру ұйымдарының ақылы негізде тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) ұсынуы

64-бап. Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын дамыту

64-1-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысанындағы орта білім беру ұйымдарының міндеттемелері бойынша мемлекеттің жауаптылығы

10-тарау. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

65-бап. Халықаралық ынтымақтастық және сыртқы экономикалық қызмет

66-бап. Шет елдегі қазақ диаспорасының білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру

11-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ

67-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

12-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

67-1-бап. Өтпелі ережелер

68-бап. Осы Заңның қолданысқа енгізілуі

Просмотров страницы: 3580

Серіктестер